KVKK Teknik Uyumluluk, BT Denetimi Hizmetleri

Dijitalleşme günümüzde bilişim sistemlerinin yaygın ve etkin kullanımı ile kurumların iş hedeflerine ve karlılıklarına ulaşmalarının formülü olarak algılanmaktadır. Bu amaçla farklı üreticilere ait çözümlerin ve değişik teknolojilerin bir arada kullanılması bir dijitalleşme karmaşasını da beraberinde getirmektedir. Bu yoğun teknoloji kullanımı riskler göz önüne alınmaz ise bir teknoloji bağımlılığına dönüşebilmektedir. Siber risklere dirençli olmak çalışanlardan, üst yönetim seviyelerine kadar her kademede farkındalık oluşturmayı gerektirir. Siber tehlikelerin nereden gelebileceği belirlenmelidir. Kurumun özünü oluşturan değerlere, kaynaklara ve varlıklara olası saldırı senaryolarının çıkarılması ve ardından bu senaryolar ile tehditlerin iş akışlarına nasıl etki edeceğinin tespiti risk değerlendirmelerinin yapılması bu hizmetinin özünü oluşturur. Daha sonraki aşamada risklerin azaltılması/risklerden kaçınılması için gerekli süreç iyileştirmeleri ve gerekirse yazılım/donanım çözümleri belirlenir.

BÜSİBER, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş denetçisi, CISA (Certified Information System Auditor) C.B. DDO Bilgi ve İletişim Rehberi Baş Denetiçisi sertifikalarına sahip Prof. Dr. Bilgin Metin yönetiminde  kuruluşların  bilgi güvenliği risklerinin azaltılmasını ve yönetilebilmesini sağlıyor.  Bu denetimlerle şirketlerdeki tüm süreçler risk penceresinden gözden geçirilecek, iyileştirilecektir. Şirketlerin kazandığı Bilgi güvenliği yönetimindeki olgunluğun ve ilgili tüm birimlerde bir farkındalık artışı ve iş kalitesi olarak ortaya çıkması hedeflemektedir.
Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) teknik uyumluluğu kapsamında, süreç, organizasyon, veri yönetimi, veri güvenliği alanlarını kapsayacak şekilde  kurumunuzun ihtiyaçlarına yönelik özel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz

Mobirise

Designed with ‌

Offline Website Builder